Română: Gramatică: Articolul

Definiţie

Articolul este partea de vorbire flexibilă care însoţeşte un substantiv sau o parte de vorbire substantivizată, având rolul de a arăta în ce măsură este obiectul denumit prin respectivul substantiv este cunoscut vorbitorilor.

Tipuri de articol

1. Articolul hotărât

A. enclitic – se alipeşte la sfârşitul unui substantiv şi arată că obiectul denumit de acesta este cunoscut de către vorbitor.

Nominativ-Acuzativ: elevul elevii; eleva elevele

Genitiv-Dativ: elevului elevilor; elevei elevelor

Vocativ: elevule elevilor; elevo elevelor

B. proclitic – se aşează înaintea substantivelor proprii masculine şi feminine împrumutate din ale limbi (aflate în Genitiv – Dativ);

Ex: I-am povestit lui Ion cele întâmplate.

I-am povestit lui Carmen cele întâmplate.

2. Articolul nehotărât

– se aşează înaintea sustantivelor care denumesc obiecte necunoscute îndeajuns vorbitorului.

Nominativ-Acuzativ: un elev nişte elevi; o eleva nişte eleve

Genitiv-Dativ: unui elev unor elevi; unei eleve unor eleve

3. Articolul posesiv (genitival)

– se aşează înaintea unui substantiv (pronume) în genitiv sau înaintea unui numeral ordinal şi leagă, de obicei, numele obiectului posedat de cel al posesorului.

Forme:

A.substantiv: a elevei; al elevului; ai elevilor; ale elevelor.

B.pronume:

Nominativ – Acuzativ

al meu

a mea

ai mei

ale mele

Genitiv - Dativ

alor mei

alor mele

C.numeral: al doilea, a doua

4. Articolul Adjectival (demonstrativ)

- însoţeşte un adjectiv sau un numeral ordinal pentru a-l determina;

- este aşezat între substantiv şi adjectivul care îl determină;

- se acorda în gen, număr şi formă cazuală cu substantivul;

- se analizează împreună cu adjectivul pe care îl însoţeşte.

Nominativ – Acuzativ:

masculin: Elevul cel silitor… Elevii cei silitori…

feminin: Eleva cea silitoare… Elevele cele silitoare…

Genitiv – Dativ:

masculin: Elevului celui silitor… Elevilor celor silitori…

feminin: Elevei celei silitoare… Elevelor celor silitoare…

Observaţii

A. articolul nu are funcţie sintactică;

B. poate schimba valoarea gramaticală a unei părţi de vorbire pe care o însoţeşte, când lipseşte substantivul determinat:

Ex: Cei puternici înving întotdeauna.

Frumoasa din pădurea adormită s-a trezit după o sută de ani.

(prin articulare, respectiva parte de vorbire devine substantiv)

C. Frumoasa fată din pădurea adormită s-a trezit după o sută de ani.

(adjectiv care, prin antepunere, preia articolul substantivului)

D. Valorile morfologice ale cuvântului lui:

Articol hotărât: Lui Katy i-am dat cartea.

Pronume personal: Lui îi place prăjitura.

E. Valorile morfologice ale cuvântului a:

Articol genitival: o nepoată a mamei.

Verb auxiliar (a avea): a adus.

Prepoziţie: a scrie, miroase a primăvară, seamănă a om, cărţile a doi elevi, zece cămăşi a câte 50 RON bucata.

Interjecţie: A, aici erai?!

Adjectiv pronominal demonstrativ: A fată de acolo!

Pronume demonstrativ: A de colo este Ana.

Substantiv (metalimbaj): „A” este prima literă a alfabetului.

F. Valorile morfologice ale cuvintelor: cel, cea, cei, cele:

Articol demonstrativ: Vine primăvara cea frumoasă!

Pronume demonstrativ: Cel de acolo este prietenul meu.

G. Valorile morfologice ale cuvintelor un, o:

UN

Articol nehotărât: Un băiat priveşte cerul.

Numeral cardinal: Un violinist şi doi chitarişti au plecat în Cuba.

Adjectiv pronominal nehotărât: Un copil o ajută în casă, alţii în curte.

O

Articol nehotărât: A fost o recoltă bună.

Numeral cardinal: Sportiva aceasta a reuşit o încercare, pe celelalte două le-a ratat.

Pronume personal: Am revăzut-o după zece ani.

Adjectiv pronominal nehotărât: O ladă este aici, alta pe dulap.

Interjecţie: O, ce frumos!

Verb auxiliar: O să meargă cu voi.

Substantiv (metalimbaj): „O” este vocală.