Engleză: Greşeli frecvente: False friends

Sunt numite „false friends“ acele traduceri greşite de cuvinte şi expresii care se datorează asemănării fonetice.

Tabelul următor prezintă astfel de greşeli, în ordine alfabetică.

În limba englezăTraducere greşită în limba românăTraducere corectă în limba românăObservaţie
actualactualreal, adevǎratpoate însemna şi actual, dar nu este sensul principal
actuallyactualde fapt
adeptadeptexpert
advertisementavertismentreclamă, anunţ publicitar
apologyapologiescuză
armarmăbraţ
ballotbalotvot
banbaninterdicţie
bucketbuchetgăleată
carcarmaşină
chefchefbucătar şef
curvecurvecurbă
cutiecutiedrăguţică
eventuallyeventualîn cele din urmă
excitedexcitatagitat, emoţionatpoate însemna şi excitat, dar nu este sensul principal
fabricfabricăstofă, ţesătură
farfardeparte
feudfeudăgâlceavă
fundfundfond
gymnasiumgimnaziusală de gimnastică
infatuationinfatuarepasiune, dragoste nebună, zăpăcire
librarylibrăriebibliotecă
magazinemagazinerevistă
maremareiapă
novelnuvelăroman
pregnantpregnantgravidă
prizeprizepremiu
preservativeprezervativconservant
prospectprospectperspectivă
scholarşcolarcărturar
seversevera despărţi, a despica
slutslutăcurvă
staminastaminărezistenţă, vitalitate