Engleză: Gramatică: Verbe noţionale - Viitorul simplu

Viitorul Simplu se formeaza cu auxiliarul will urmat de infinitivul verbului de conjugat.

 1. Viitorul Simplu îl folosim în legătură cu aşteptări, predicţii, opinii sau presupuneri care se vor desfaşura în viitor.
 • Don't worry. She'll come back. Nu te îngrijora. Se va intoarce.
 • My son will be ten next month. Fiul meu va împlini zece ani luna viitoare.
 1. Viitorul Simplu se foloseşte pentru a descrie acţiuni obisnuite ce vor avea loc în viitor.
 • Drivers will always have to pay their speed tickets. Soferii intotdeauna vor trebui sa-şi achite amenzile pentru depăşirea vitezei.
 • Babies will be born and old people will die, as usual. Copii tot se vor naşte, şi batranii se vor stinge, ca de obicei.
 1. Viitorul Simplu se foloseşte in cadrul propoziţiilor condiţionale de tip 1, precum şi în propoziţii temporale.
 • We will punish him if he does it again. Îl vom pedepsi dacă va mai face acel lucru din nou.
 • He will come home when he finishes his work. El va veni acasă după ce îşi va termina treaba.
 1. Viitorul Simplu se foloseşte pentru a descrie acţiuni ce exprimă intenţia (mai ales cele luate in momentul deciziei).
 • I will have some Pepsi, please. Aş dori un Pepsi, vă rog.
 • I like this car. I will buy it. îmi place această maşină. O voi cumpăra.

1. Forma afirmativa:

I will come

You will come

He will come

We will come

You will come

They will come

2. Forma interogativa:

Shall I come ?

Will you come ?

Will he come ?

Will we come ?

Will you come ?

Will they come ?

3. Forma negativa:

I will not come

You will not come

He will not come

We will not come

You will not come

They will not come

4. Forma interogativ-negativa:

Will I not come ?

Will you not come ?

Will he not come ?

Will we not come ?

Will you not come ?

Will they not come ?