Engleză: Gramatică: Verbele modale

Verbele modale în limba engleză sunt: can, may, might, must, ought to, will, would, shall, should, have to, need. Ele se folosesc pentru a exprima: abilitatea, posibilitatea, probabilitatea, presupunerea logică, necesitatea, obligaţia, permiterea, interzicerea, o ofertă, o sugestie, un sfat, o rugăminte.

Pentru a exprima abilitatea folosim ‘can’/ ‘be able to’. ‘Can’ este folosit în exprimări mai puţin formale, pe cand ‘be able to’ este o expresie mai formală:

I can pay you next week. (less formal)
I will be able to pay you next week. (formal)

‘Could’ este forma de trecut a verbului ‘can’.

Pentru a exprima posiblitatea folosim:

may/might/could + infinitivul prezent I may/might/could pass the exam E posibil să iau examenul. (posibil în viitor sau la momentul vorbirii)

may/might/could+ infinitivul perfect He looks very happy. He might have won the lottery. Pare foarte fericit. Poate că a câstigat la loterie.

Could+ infinitivul perfect se mai foloseşte şi pentru a exprima un lucru posibil dar care nu s-a întamplat:

Don’t drive so fast! You could have killed that man. 
Nu mai conduce aşa de tare! Puteai să-l omori pe omul acela. 

Pentru a exprima probabilitatea folosim:

ought to/should + infinitivul prezent pentru a exprima un lucru probabil în prezent sau în viitor:

She ought to/should pass her exams. 

ought to/should+ infinitivul perfect pentru a exprima un lucru care ne aşteptăm să se întample dar despre care nu ştim dacă s-a petrecut sau nu:

They ought to/should have arrived by now. 
Probabil că au ajuns până acum. 

Pentru a exprima o presupunere logică folosim:

can’t/couldn’t + infinitivul prezent 
They can’t be at home. Nobody answered the bell. (din moment ce n-a răspuns nimeni înseamnă că nu sunt acasă)
must+infinitivul prezent 

Her face is red. She must be angry. E roşie la faţă. Sigur e furioasă.

can’t/could + infinitivul perfect pentru a exprima un lucru care e imposibil să fi avut loc în trecut:

He can’t/couldn’t have lost his dog.  I heard it barking. 
Imposibil să-şi fi pierdut câinele. L-am auzit lătrând. 

must+infinitivul perfect pentru a exprima un lucru care probabil s-a petrecut în trecut:
You look tired. You must have worked hard. 
Pari oboist. Trebuie să fi muncit din greu. 

Pentru a cere permisiunea folosim:

can (informal)/could (more polite)

may (formal)/might (more formal)

Can/could I borrow your pen, please?
Pot/Se poate să împrumut stiloul tău?
May/might I talk to your manager, please? 
Se poate/aş putea să vorbesc cu managerul tău?
Pentru a interzice ceva folosim mustn’t/can’t în exprimări mai puţin formale şi may not pentru exprimări formale, politicoase :
	I’m afraid you mustn’t /can’t come in. 
	Mă tem că nu ai voie să intri. (e interzis)
	May I open the window? No, you may not?
	Îmi permiteţi să deschid fereastra? Nu, nu ai voie.
Pentru a cere un lucru folosim: can pentru o exprimare mai puţin formală , will pentru o exprimare familiară, could în exprimări formale, oficiale: 
	Can I take your pen?
	Pot să iau stiloul tău?
	Will you bring me a glass of water?
	Îmi aduci un pahar cu apă?
	May I borrow your pen, miss?
	Pot împrumuta stiloul dumnevoastră domnisoara?

Pentru a oferi ceva folosim: will, shall, would:

I’ll wash the dishes for you.
O să spăl eu vasele. 
Shall I feed your dog?
Îi dau eu căţelului tău de mancare?
Would you like some more tea?
Mai vrei ceai?

Pentru a face o sugestie folosim: shall/can/could:

Shall we go to the mountain?
Mergem la munte?

We can?could go to Paris if you like. Putem/am putea merge la Paris dacă-ţi place. Pentru a da un sfat folosim: should/ought to+ infinitivul present, had better:

You should keep a diet.
Ar trebui să ţii dietă. 
You’d better go home now.
Mai bine te-ai duce acasă.

Pentru a exprima o critică folosim: should/ought to + infinitivul perfect:

You shouldn’t have behaved like that yesterday.
Nu trebuia să te comporţi aşa ieri. 

Pentru a exprima obligaţia folosim: must/have to:

You must go there.
Trebuie sa te duci acolo. ( e obligatoriu)

Ought to= duty, obligation

You ought to use a zebra crossing. (it’s the right thing to do)
Trebuie să traversezi pe la trecerea de pietoni. 

Need= absence of necessity

You needn’t take your umbrella. It’s not raining.
Nu trebuie sa-ţi iei umbrella. Nu plouă.
You didn’t need/didn’t have to buy any bread. It was enough.
Nu era nevoie să cumperi pâine. Era destulă.