Engleză: Gramatică: Verbe noţionale - trecutul perfect (Past Perfect Tense Simple)

Când se foloseşte

Trecutul perfect simplu se foloseşte în una dintre următoarele situaţii:

 1. Pentru a desemna o acţiune trecută încheiată înaintea unui moment trecut. Exemplu:
  • I had finished my lessons by ten o’clock yesterday. (Îmi terminasem lecţiile înainte de ora zece ieri.)
 2. Pentru a desemna o acţiune trecută încheiată înaintea altei acţiuni trecute. Exemplu:
  • I had finished my lessons by the time mother arrived home.( Îmi terminasem lecţiile când mama a ajuns acasă.)
 3. Pentru a desemna o acţiune trecută, încheiată imediat înaintea unei alte acţiuni trecute. Se folosesc adverbele: just, hardly, no sooner (tocmai, de-abia)…than. Exemple:
  • I had just/hardly got into the classroom when the bell rang. (Tocmai/de-abia intrasem în clasă când a sunat clopoţelul.)
  • No sooner had I got into the classroom than the bell rang. (De-abia intrasem în clasă când a sunat clopoţelul.)
 4. Pentru a desemna o acţiune trecută, încheiată într-o perioadă de timp anterioară unei alte acţiuni trecute, dar care ajunge până la aceasta. Se folosesc adverbele: for (arată perioada de timp în care a fost făcută acţiunea) şi since (arată momentul începerii acţiunii). Exemple:
  • He had been in the classroom for two minutes when the teacher came in. (Era în clasă de două minute când a intrat profesorul.)
  • He had lived in Bucharest since 1975 when I met him. (Locuia în Bucureşti din 1975 când l-am cunoscut.)

Toate situaţiile se traduc cu mai-mult-ca-perfectul (folosit mai frecvent în engleză pentru exprimarea anteriorităţii),

În română se foloseşte adeseori şi perfectul compus cu valoare de mai-mult-ca-perfect:

 • The passengers got out as soon as the train had stopped. (Pasagerii au coborât de îndată ce s-a oprit trenul.)

Cum se formează

Afirmativ

Există o diferenţă în formarea timpului între verbele regulate şi cele neregulate.

Verbe regulateVerbe neregulate
EnglezăRomânăEnglezăRomână
Subiect HAD verb (infinitiv scurt)ED Subiect HAD forma a III-a a verbului neregulat
To wash – washed - washed To write – wrote - written
I had washed two shirts when mother arrived.Eu spălasem două cămăşi când mama a venit.I had written a letter when mother arrived.Eu scrisesem o scrisoare când mama a venit.
You had washed two shirts when mother arrived.Tu spălaseşi două cămăşi când mama a venit.You had written a letter when mother arrived.Tu scriseseşi o scrisoare când mama a venit.
He/she had washed two shirts when mother arrived.El/ea spălase două cămăşi când mama a venit.He/she had written a letter when mother arrived.El/ea scrisese o scrisoare când mama a venit.
We had washed two shirts when mother arrived.Noi spălaserăm două cămăşi când mama a venit.We had written a letter when mother arrived.Noi scriseserăm o scrisoare când mama a venit.
You had washed two shirts when mother arrived.Voi spălaserăţi două cămăşi când mama a venit.You had written a letter when mother arrived.Voi scriseserăţi o scrisoare când mama a venit.
They had washed two shirts when mother arrived.Ei spălaseră două cămăşi când mama a venit.They had written a letter when mother arrived.Ei/ele scriseseră o scrisoare când mama a venit.

Negativ

Există o diferenţă în formarea timpului între verbele regulate şi cele neregulate.

^Verbe regulate^^Verbe neregulate^^

EnglezăRomânăEnglezăRomână
Subiect HAD NOT verb (infinitiv scurt)ED Subiect HAD NOT forma a III-a a verbului neregulat
Subiect HADN'T verb (infinitiv scurt)ED Subiect HADN'T forma a III-a a verbului neregulat
To wash – washed - washed To write – wrote - written
I hadn't washed two shirts when mother arrived.Eu nu spălasem două cămăşi când mama a venit.I hadn't written a letter when mother arrived.Eu nu scrisesem o scrisoare când mama a venit.
You hadn't washed two shirts when mother arrived.Tu nu spălaseşi două cămăşi când mama a venit.You hadn't written a letter when mother arrived.Tu nu scriseseşi o scrisoare când mama a venit.
He/she hadn't washed two shirts when mother arrived.El/ea nu spălase două cămăşi când mama a venit.He/she hadn't written a letter when mother arrived.El/ea nu scrisese o scrisoare când mama a venit.
We hadn't washed two shirts when mother arrived.Noi nu spălaserăm două cămăşi când mama a venit.We hadn't written a letter when mother arrived.Noi nu scriseserăm o scrisoare când mama a venit.
You hadn't washed two shirts when mother arrived.Voi nu spălaserăţi două cămăşi când mama a venit.You hadn't written a letter when mother arrived.Voi nu scriseserăţi o scrisoare când mama a venit.
They hadn't washed two shirts when mother arrived.Ei/ele nu spălaseră două cămăşi când mama a venit.They hadn't written a letter when mother arrived.Ei/ele nu scriseseră o scrisoare când mama a venit.

Interogativ

Există o diferenţă în formarea timpului între verbele regulate şi cele neregulate.

Verbe regulateVerbe neregulate
EnglezăRomânăEnglezăRomână
HAD Subiect verb (infinitiv scurt)ED HAD Subiect forma a III-a a verbului neregulat
To wash – washed - washed To write – wrote - written
Had I washed two shirts when mother arrived?Spălasem două cămăşi când mama a venit?Had I written a letter when mother arrived?Scrisesem o scrisoare când mama a venit?
Had you washed two shirts when mother arrived?Tu spălaseşi două cămăşi când mama a venit?Had you written a letter when mother arrived?Tu scriseseşi o scrisoare când mama a venit?
Had he/she washed two shirts when mother arrived?El/ea spălase două cămăşi când mama a venit?Had he/she written a letter when mother arrived?El/ea scrisese o scrisoare când mama a venit?
Had we washed two shirts when mother arrived?Noi spălaserăm două cămăşi când mama a venit?Had we written a letter when mother arrived?Noi scriseserăm o scrisoare când mama a venit?
Had you washed two shirts when mother arrived?Voi spălaserăţi două cămăşi când mama a venit?Had you written a letter when mother arrived?Voi scriseserăţi o scrisoare când mama a venit?
Had they washed two shirts when mother arrived?Ei/ele spălaseră două cămăşi când mama a venit?Had they written a letter when mother arrived?Ei/ele scriseseră o scrisoare când mama a venit?