Engleză: Gramatică: Verbe noționale ― Timpul trecut

Cele patru timpuri ale trecutului sunt:

Past Simple este echivalentul Perfectului Compus sau al Perfectului Simplu din română:

 • I lived there for six years. Am trăit acolo timp de șase ani.
 • Then he sighed and looked at me. Apoi suspină și mă privi.

Past Continuous este echivalentul imperfectului:

 • I was crossing the street when I saw you. Traversam strada când te-am văzut.
 • I was having lunch, when she phoned. Mâncam de prânz când m-a sunat.

Diferența dintre cele două timpuri constă în faptul că PS descrie o acțiune trecută terminată, pe când PC descrie o acțiune trecută în desfășurare.

Past Perfect Simple este echivalentul mai-mult-ca-perfectului, dar în română nu există MMCP continuu. Astfel, trebuie avute în vedere următoarele:

I. Atât Past Perfect Simple, cât și Past Perfect Continuous descriu un eveniment care a avut loc înaintea altei acțiuni sau a altui moment din trecut, însă în cazul lui PPC, acțiunea este în plină desfășurare, deci nu s-a încheiat încă, accentul căzând pe durata ei:

 • When he entered the room, she had been typing for one hour. (= acțiunea nu s-a încheiat încă)
 • Yesterday at 20 I had already typed 10 articles. (= acțiunea este încheiată)

II. PPS se referă la o serie de evenimente individuale sau repetate, pe când PPC se referă la un singur eveniment neîntrerupt:

 • Before the end of the week they had given four tests (patru activități individuale încheiate).
 • It was exhausting. They had been giving tests since the beginning of the week (o singură activitate neîntreruptă și neterminată).

III. În vorbirea indirectă, după un timp trecut, PPS preia funcțiile lui Present Perfect Simple și ale lui Past Simple, iar PPC, pe ale lui Present Perfect Continuous și ale lui Past Continuous:

 • I have lived here for a year.
 • She said she had lived there for a year.
 • I saw the film yesterday.
 • He said he had seen the film the day before.
 • I have been watching that movie for two hours.
 • He said he had been watching that movie for two hours.
 • I was reading a book when he phoned me.
 • She said she had been reading a book when he phoned her.