Engleză: Gramatică: Substantivul

Pe lângă caracteristicile generale, în limba engleză substantivul are şi caracteristicile descrise în continuare.

Clasificare după structura morfologică

Din punct de vedere al structurii morfologice, substantivele se împart în:

 • substantive simple: boy, meal, day
 • substantive compunse: schoolboy, classroom
 • substantive formate din derivare cu sufixe sau prefixe: childhood, disgust, unhappiness
 • substantive formate prin conversie din alte părţi de vorbire:
  • din adjective: the good, the evil, the rich, the poor
  • din verbe la participiul trecut: the injured
  • din verbe la infinitiv: cook, fall
  • din verbe la gerunziu: reading, boxing
 • substantive formate prin contragere: ad (advertisement), fridge (refrigerator), gym (gymnasium), lab (laboratory), liv (livingroom), poly (polytechnic), pram (perambulator), pub (public house)
 • abrevieri: MP (Member of Parliament), Dr (doctor), Mr Brown (Dl. Brown), Mrs Brown (dna Brown), Miss Brown (dra Brown), Ms Brown (apelativ pentru femei, căsătorite sau necăsătorite)

Clasificare după gradul de individualizare

Din punct de vedere al gradului de individualizare, substantivele se împart:

 • substantive comune
 • substantive proprii

Substantivele comune

Substantivele comune sunt lipsite de posibilitatea de a individualiza prin ele însele. Ele denumesc un element printr-o categorie de obiecte de acelaşi fel: table, school.

Substantivele comune se împart în:

 • substantive apelative, care denumesc un element dintr-o categorie: table, school
 • substantive colective, care denumesc obiecte constând din mai multe elemente de acelaşi fel: family, people
 • substantive concrete, care denumesc obiecte sau substanţa constitutivă a unor obiecte: table, wood, steel
 • substantive abstracte, care denumesc abstracţiuni: difficulty, worry, peace, love, music

Substantivele proprii

Substantivele proprii sunt denumite şi nume proprii. Acestea au capacitatea de a individualiza un obiect dintr-o categorie de obiecte de acelaşi fel, denumind în principiu un singur element dintr-o categorie.

În limba engleză, substantivele proprii denumesc:

 • nume de persoane: John, Churchill
 • denumiri geografice:
  • nume de localităţi
  • nume de ţări şi continente
  • nume de ape şi munţi
 • diviziuni temporale:
  • lunile anului
  • zilele săptămânii
  • sărbători
 • nume de cărţi, ziare, reviste, filme şi alte creaţii
 • nume de instituţii

În limba engleză, substantivele proprii se scriu cu literă mare, ca şi în limba română: Helen - Elena; Rome - Roma. Există însă unele situaţii în care uzajul în limba engleză este diferit de cel din limba română:

 • numele lunilor anului şi ale zilelor săptămânii se scriu cu literă mare în limba engleză, fiind considerate substantive proprii: April - aprilie, Sunday - duminică;
 • toate cuvintele (cu excepţia articolelor, prepoziţiilor şi conjucţiilor) dintr-un substantiv propriu exprimat printr-o perifrază substantivală se scriu cu literă mare în limba engleză:
  • titluri de cărţi: Dombey and Son - Dombey şi fiul
  • titluri de ziare: The Daily Mirror
  • titluri de reviste: English Language Teaching Journal
  • titluri de filme: Back to the Future - Înapoi în viitor
  • titluri de capitole, articole, lucrări, instituţii etc: The Conference for Peace an Security in Europe - Conferinţa de pace şi securitate în Europa; The United Nations Organization - Organizaţia Naţiunilor Unite
 • numele de naţionalităţi şi limbi se scriu de asemenea cu literă mare în limba engleză: He speaks English. El vorbeşte englezeşte. We are Romanians. Noi suntem români.

Pluralul substantivelor

→(s):

  book-books  carte-cǎrţi
  boy-boys   bǎiat-bǎieţi

→(es):ch,sh,ss,x,o,z:

  bench-benches  bancǎ-bǎnci
  brush-brushes  perie-perii
  box-boxes    cutie-cutii

→consoana + y → i+es

  country-countries  ţarǎ-ţǎri
  lady-ladies     doamnǎ-doamne

→f(e) → v+es

  wife-wives     soţie-soţii
  wolf-wolves     lup-lupi
  shelf-shelves    raft-rafturi
  life-lives     viaţǎ-vieţi
  knife-kinves    cuţit-cuţite

→excepţii:

 man-men     barbat-barbaţi
 woman-women   femeie-femei
 child-children  copil-copii
 tooth-teeth   dinte-dinti
 foot-feet    picior-picioare
 goose-geese   gâscǎ-gâşte
 ox-oxen     bou-boi
 mouse-mice    şoarece-şoareci
 louse-lice    pǎduche-pǎduchi

→ substantive numai cu formǎ de singular care se acordǎ cu verbul numai la singular: sugar, tea, water, coffe, oil, meat, money, homework, information, knowledge, furniture, music, advice, love, friendship, courage.

 Exemple: The money _is_ in the wallet. Banii sunt in portofel.
      The furniture _is_ in the living room. Mobila este in camera de zi.

→ substantive numai cu formǎ de plural care se acordǎ numai cu verbul la plural: trousers, jeans, shorts, scales (cântar), pyjamas, glasses, spectacles, tongs (cleşte), nail clippers (unghierǎ), dregs (zaţ), savings (economii), chemicals, goods (bunuri), binocular.

→substantive cu formǎ numai de plural care se acordǎ cu verbul numai la singular: news, mumps (oreion), measles (pojar), cards (cǎrţi), billiards, ninepins (popice).

 Exemple: Mumps _is_ contagious. Oreionul este contagios.
      The news _is_ bad. Veştile sunt proaste.