Engleză: Gramatică: Subiectul

Definiție:

Subiectul este partea principală de propoziție care spune ce este sau ce face predicatul.

Atentie! Spre deosebire de limba română, în limba engleză subiectul este întotdeauna exprimat, fiindcă verbul are puține desinențe care să marcheze persoana și numărul:

 • Citesc zilnic. (din desinețele verbului, este evident că este vorba de pers. I, singular)
 • I read/you read/we read/they read everyday. (dacă nu specificăm subiectul, nu mai sunt clare persoana și numărul verbului)

Clasificarea subiectelor

Subiectul poate fi:

1. simplu, când este exprimat printr-un grup nominal conținând un substantiv, cu sau fără determinant, sau un substitut al acestuia:

 • Jane works hard every day.
 • Everybody was in the room.
 • Two are mising.
 • The rich are happier than the poor.

2. complex, când este exprimat printr-o construcție cu infinitivul, participiul (prezent sau trecut) sau gerunziul, construcții care reprezintă reducerea unei propoziții subordonate subiective:

 • nominativul cu infinitivul: He is said to be a good teacher. Se spune că el este un profesor bun.
 • infinitivul cu for-to: It is strange for you to do that. Este ciudat ca tu să faci asta.
 • o construcție gerunzială: Your coming late did not surpise us. Întârzierea ta nu ne-a surprins.

3. exprimat printr-o propoziție subordonată subiectivă:

 • That you left early annoyed me. Faptul că ai plecat devreme m-a enervat.

Alte tipuri de subiecte/Cazuri speciale

1. Subiectul generic este exprimat prin pronumele one, you, he, they, sau prin substantivul people, pentru a desemna o persoană în general sau un grup nedefinit de persoane:

 • You can’t lie and get away with it every time. Nu poți să scapi de fiecare dată când minți.
 • One can find this book in the libraries. Această carte se poate găsi în biblioteci.
 • They say that smokers die young. Se spune că fumătorii mor repede.

2. Subiectul impersonal it are rol de subiect formal al propozițiilor impersonale care exprimă timpul, starea atmosferică sau distanța în timp și spațiu:

 • It is Tuesday.
 • It is late.
 • It is ten km to Bucharest.

3. Subiect introductiv it sau there, care nu are sens de sine stătător, dar este necesar din punct de vedere formal, anticipând subiectul real, logic al propoziției:

 • It ia easy to lie. Este ușor să minți.
 • There are ten pencils on the desk. Sunt zece creioane pe birou.

It introductiv este folosit când subiectul real propoziției este:

1. un infinitiv:

 • It was kind of him to talk to us.
 • It is necessary to leave.
 • It would be a shame to miss the film.
 • It took Mary ten days to read the book.

2. un gerunziu:

 • It was not worth waiting.
 • It is no use your talking.

3. o propoziție subiectivă:

 • It is strange that you should be here.
 • It seems that he is right.

Subiectul introductiv there anticipează subiectul real atunci când predicatul este verbul to be existențial sau verbe ca happen, come, remain, occur, în stilul literar:

 • There is a letter for you.
 • There came a knock at the door.

Poziția subiectului

Subiectul este așezat:

 • 1. înaintea verbului în propozițiile enunțiative:
  • I am not a good teacher.
  • Mary looks great.
 • 2. după verbul auxiliar sau modal, în propozițiile interogative:
  • Can you read?
  • Do you want to see the film?
 • 3. după verb, când el este anticipat de un it sau there introductiv:
  • There are some crows in the tree.
  • It seems that he has lied.