Engleză: Gramatică: Numeralul

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr, ordinea unor obiecte sau numărul lor.

Clasificare

 1. Numeralul cardinal
 2. Numeralul ordinal
 3. Numeralul multiplicativ
 4. Numeralul repetitiv
 5. Numeralul adverbial
 6. Numeralul nehotărât
 7. Numeralul distributiv
 8. Numeralul fracţional

Numeralul cardinal

1 - one

2 - two

3 - three

4 - four

5 - five

6 - six

7 - seven

8 - eight

9 - nine

10 - ten

11 - eleven

12 - twelve

13 - thirteen

14 - fourteen

15 - fifteen

16 - sixteen

17 - seventeen

18 - eighteen

19 - nineteen

20 - twenty

21 - twenty-one

22 - twenty-two

23 - twenty-three

24 - twenty-four

25 - twenty-five

26 - twenty-six

27 - twenty-seven

28 - twenty-eight

29 - twenty-nine

30 - thirty

31 - thirty-one

40 - forty

50 - fifty

60 - sixty

70 - seventy

80 - eighty

90 - ninety

100 - a/one hundred

101 - one hundred and one

102 - one hundred and two

110 - one hundred and ten

127 - one hundred an twenty-seven

1,000 - a/one thousand

1,000,000 - a/one million

Numeralul ordinal

În limba engleză, toate numeralele ordinale se formează prin adăugarea sufixului –th la numeralul cardinal:

 • al patrulea – fourth (4th)
 • al şaselea – sixth (6th)
 • al treisprezecelea – thirteenth (13th)

Există însă şi o serie de excepţii:

 • primul/a – first (1st)
 • al doilea – second (2nd)
 • al treilea – third (3rd)
 • al cincilea – fifth (5 th)
 • al optulea – eighth (8th)
 • al nouălea – ninth (9th)
 • al doisprezecelea – twelfth (12th)
 • al douăzecelea – twentieth (20th)

În cazul numeralelor ordinale compuse, numai ultima cifră este scrisă ca un numeral ordinal:

 • al douăzeci şi unulea – twenty-first (21st)
 • al patru sute douăzeci şi unulea – four hundred and twenty-first (421st)

NOTĂ: Data se scrie folosind un numeral ordinal:

The 1st / 2nd / 3rd/ 4th of January 2009

Numeralul multiplicativ

 • o dată – once
 • de două ori – twice

De la trei în sus, numeralul multiplicativ se formează din cel cardinal + times

 • three times = de trei ori
 • four times = de patru ori
 • a hundred times = de o sută de ori
 • double = twofold = dublu = îndoit
 • triple = threefold = triplu
 • fourfold = împătrit
 • tenfold = înzecit
 • a hundredfold = însutit
 • a thousandfold = înmiit

Numeralul repetitiv/iterativ

 • (for) the first time = (pentru) prima dată
 • (for) the second time = (pentru) a două oară
 • (for) the third time = (pentru) a treia oară
 • (for) the fourth time = (pentru) a patra oară
 • (for) the fifth time = (pentru) a cincea oară

Numeralul adverbial

 • first(ly) = în primul rând
 • second(ly) = în al doilea rând
 • third(ly) = în al treilea rând
 • fourth(ly) = în al patrulea rând
 • fifth(ly) = în al cincilea rând etc.

Numeralul nehotărât

 • much = mult, multă
 • how much = cât, câtă (mult, multă)?
 • so much = atât, atâta (mult, multă)
 • not so much = nu atât(a) (mult, multă)
 • too much = prea mult, multă
 • many = mulţi, multe
 • how many = câţi, câte (mulţi, multe)
 • so many = aţâţi, atâtea (de mulţi, multe)
 • not so many = nu atât(ea) (de mulţi, multe)
 • too many = prea mulţi, multe
 • several = mai mulţi, mai multe (necomparat, nedefinit)
 • several days = mai multe zile
 • tens of = zeci de cărţi
 • hundreds of = sute de cărţi
 • millions of = milioane de cărţi

Numeralul distributiv

 • one by one = unul câte unul / una câte una
 • two by two = doi câte doi / două câte două
 • one after another = unul după altul
 • one at a time = (câte) unul o dată
 • two at a time = (câte) doi (două) deodată
 • every day/ moment = în fiecare zi/ moment
 • every week/ month/ year = în fiecare săptămână / lună / an
 • every two days - every other/ second day = la fiecare două zile, din două în două zile
 • every other Tuesday = din două în marţi, marţea din două în două săptămâni

Numeralul fracţional

 • one whole (1/1) = un întreg
 • one half (1/2) = o jumătate
 • one third (1/3) = o treime
 • one quarter (1/4) = un sfert, o pătrime
 • one tenth (1/10) = o zecime
 • two tenths (2/10) = două zecimi