Engleză: Gramatică: Articolul hotărât

Articolul hotărât se folosește atunci când ne referim la lucruri pe care le știm, în momentele în care particularizăm sau individualizăm.

Forma articolului hotărât

Articolul hotărât are forma unică the.

Întrebuinţarea articolului hotărât

1) Articolul hotărât este folosit pentru a exprima ''referinţa unică'', îndeplinind mai multe funcţii:
FuncţieÎntrebuinţareContext situaţionalExempluTraducere
1.1 deicticăcu substantive a căror referinţă este imediat înţeleasă de vorbitorii limbii, ea fiind definită specific în contextul situaţional al comunicării1. într-o încăpere: the door, the window, the table, the radiator, the radio etc
2. într-o pădure: the wind, the sky, the ground etc
3. într-un oraş: the townhall, the police station, the railway station, the hospital etc
4. într-o ţară: the radio, the press, the telephone, the drama, the film etc
5. în univers: the sun, the moon, the earth etc
1. Close the window, will you?


2. The ground is covered with dry leaves.


3. Can you tell me how to get to the townhall?


4. What's on the radio at eight o'clock?


5. The moon is full tonight.
1. Închide fereastra, te rog.


2. Pământul este acoperit cu frunze uscate.


3. Puteţi să-mi spuneţi cum să ajung la primărie?


4. Ce (program) este la radio la ora 8?


5. În seara asta e lună plină.
1.2 anaforicăcu substantive determinate definit prin menţionarea anterioară I saw a doll. The doll was very expensive.Am văzut o păpuşă. Păpuşa era foarte scumpă.
1.3 cataforicăcând determinarea definită apare după substantiv, fiind exprimată printr-o propoziţie relativă restrictivă sau printr-o construcţie prepoziţională provenită dintr-o propoziţie relativă restrictivă The man who is driving the red car is our English teacher./The man (who is) in the red car is our English teacher.Omul care conduce maşina roşie este profesorul nostru de engleză./Omul din maşina roşie este profesorul nostru de engleză.
1.4 genericăcând substantivul este folosit în sensul său cel mai general, ca reprezentant al unei clase. În această funcţie, the însoţeşte substantive numărabile la numărul singular The horse is a useful animal.Calul este un animal folositor.
2) cu unele nume proprii

Numerele proprii sunt precedate de obicei de articolul hotărât când în structura lor intră şi un adjectiv sau un substantiv folosit adjectival: The United Kingdom (Regatul Unit), the United States (Statele Unite), the Art Gallery (Galeria de Artă); sau o construcţie prepoziţională postpusă (cu „of“): The University of Bucharest (Universitatea din Bucureşti), the Houses of Parliament. În aceste cazuri, articolul the este folosit chiar dacă unul dintre cele două elemente este omis: the (river) Thames, the Tate (Gallery), the Pacific (Ocean), the Mediterranean (Sea), the Intercontinental (Hotel).

Articolul hotărât se foloseşte cu următoarele clase de nume proprii

 1. substantive la plural:
  • the Browns (familia Brown); the Nertherlands (Olanda) the Hebrides (insulele Hebride); the Alps (Alpii)
 2. denumiri geografice:
  • nume de ape: the Danube (Dunărea), the Olt (Oltul), the Black Sea (Marea Neagră), the Atlantic Ocean (Oceanul Atlantic)
  • nume de canaluri: the Suez Canal (Canalul de Suez), the Panama Canal (Canalul Panama)
  • nume de munţi, dealuri: the Carpathians (Carpaţii), cu excepţia vârfurilor, care se scriu Omul, Mount Everest
  • nume de deşerturi, golfuri, capuri: the Sahara (Sahara), the Persian Gulf (Golful Persic), the Cape of Good Hope (Capul Bunei Speranţe)
 3. nume de instituţii:
  • hoteluri şi restaurante: the Lido (Hotel), the Berlin Restaurant, the Savoy
  • teatre, cinematografe, cluburi, săli de concerte: the National Theatre, the Capitol Cinema, the Odeon
  • muzee, biblioteci: The British Museum, the National History Museum, the Central University Library
 4. nume de ziare:
  • The Times, The Daily Telegraph, The Guardian
 5. nume de trenuri, vapoare, avioane:
  • the Orient Express, the Titanic, The Comet
 6. obiecte sau noţiuni unice:
  • the French Revolution (Revoluţia franceză), the Ice Age (Era glaciară)
3) înaintea cuvintelor "one", "other" sau "rest", pentru a particulariza
 • Leave the ones there, but bring the rest with you. (Lasă-le pe acelea acolo, dar adu restul cu tine.)
4) înaintea numeralelor ordinale
 • the third woman (a treia femeie), the twentieth century (secolul douăzeci)
5) în fraze ce conțin instrumente muzicale
 • to play the piano
6) cu superlative ce au valoare atributivă sau substantivală
 • She was by far the best player of all. (Ea a fost până acum cea mai bună jucătoare dintre toţi.)
7) pentru a desemna clase de oameni
 • The rich get richer and the poor get poorer. (Bogaţii devin mai bogaţi, iar săracii devin mai săraci.)