Engleză: Gramatică: Articolul

Definiţie

Articolul este partea de vorbire care:

  • constituie un mijloc de individualizare a obiectelor şi fenomenelor într-un context lingvistic sau situaţional;
  • nu are forme flexionare, fiind neflexibil din punct de vedere morfologic;
  • îndeplineşte funcţia de determinant.

Clasificare

Când se foloseşte

Articolul se întrebuinţează pentru a realiza:

Referinţă Explicaţie Articol folositExempluTraducere
referinţa unică (unique reference)atunci când se identifică un membru anume al unei clasese foloseşte articolul hotărât the pentru substantive numărabile şi nenumărabileWhere is the book I gave you?
Where are the books I gave you?
Where is the chalk I gave you?
Unde este cartea pe care ţi-am dat-o?
Unde sunt cărţile pe care ţi le-am dat?
Unde este creta pe care ţi-am dat-o?
referinţa individuală (individual reference)când referirea se face la orice membru al unei clase, fără ca acesta să fie identificat în mod unicse foloseşte articolul nehotărât a sau an, cu substantive numărabile la singularThere is a book on the table.
There is an orange on the table.
Este o carte pe masă.
Este o portocală pe masă.
se foloseşte articolul zero sau „some“/„any“, cu substantive numărabile la plural şi substantive nenumărabileThere are (some) books on the table.
There is (some) salt on the table.
Sunt (nişte) cărţi pe masă.
Este (nişte) sare pe masă.

Folosirea generică a articolului

Substantivele folosite generic nu au distincţia de număr deoarece ele denumesc ceea ce este tipic, general pentru membrii unei clase. De aceea, folosirea generică apare cu cele trei articole:

ArticolExempluTraducere
articolul hotărât theThe tiger lives in the jungle.Tigrul trăieşte în junglă.
articolul nehotărât a sau anA boy runs faster than a girl.Un băiat aleargă mai repede decât o fată.
articolul zero pentru substantive numărabile (nu apare)Boys like to play football.Băieţilor le place să joace fotbal.
articolul zero pentru substantive nenumărabile (nu apare)Milk is good for our health.Laptele e bun pentru sănătatea noastră.

Numele proprii şi referinţa unică

Numele proprii au următoarele caracteristici:

  • sunt substantive cu referinţă unică prin excelenţă, deoarece ele sunt considerate membri unici ai clasei din care fac parte: Helen, Mount Everest, the Danube, France, Monday
  • se scriu cu litera mare: Mr. Thomson, the English Channel, the Hague

Numele proprii nu au contrastul articulat-nearticulat; unele nume proprii sunt folosite cu articolul zero (Australia, Italy), altele cu articolul hotărât the (the Arctic, the Ukraine, the Albert Hall), fără să existe o opoziţie între ele.

Numele proprii nearticulate primesc articol hotărât când se intenţionează restrângerea referinţei la un anumit timp sau loc:

  • in the Romania of today (în România de azi)
  • the Bucharest I like (Bucureştiul care-mi place)
  • the young Eminescu (tânărul Eminescu)
  • in the England of Queen Victoria (în Anglia Reginei Victoria)